Pałace i Dwory w Polsce

program dyplomowy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Dwory i Pałace SP

Witamy na stronie programu dyplomowego "Pałace i Dwory w Polsce"


Koleżanki i Koledzy

Zbieramy 1,5% na działalność programów zamkowych.Dzięki współpracy z Fundacją Studencką "Młodzi-Młodym"

Robimy to po raz pierwszy.

Aby przekazać 1,5% podatku należy we wniosku o przekazanie 1,5% wpisać numer

KRS: 0000270261, wskazać wnioskowaną kwotę i cel szczegółowy: RBZ 13848

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Rada Bractwa Zamkowego


Zespół Programu Dyplomowego
Robert SQ7RF Koordynator Programu
Jurek SP8BBK Manager Bazy Danych
Wojtek SP2ALT Administrator


Koleżanki i Koledzy

INFO DLA WSZYSTKICH AKTYWATORÓW
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy zmiany w regulaminach programów dyplomowych:
GRODY SP, AMXX oraz PAŁACE i DWORY SP. Polegają one na ujednoliceniu nazw plików ADIF przesyłanych do managerów poszczególnych programów. Obowiązującym formatem nazwy pliku jest: oznaczenie obiektu oznaczenie pga_znak_p RRRRMMDD NP: GRD002 ZS01_sq8jcb_p 20151030 Wprowadzone zmiany ułatwią pracę managerom programów dyplomowych. Dziękujemy za zrozumienie oraz stosowanie wprowadzonych zasad.


Zespół Programu Dyplomowego
Robert SQ7RF Koordynator Programu
Jurek SP8BBK Manager Bazy Danych
Wojtek SP2ALT Administrator


KOLEŻANKI I KOLEDZY

Aktualnie kończymy pracę nad bazą danych. W drodze konsultacji postanowiliśmy zmienić oznaczenia dodając jedno zero.Konieczność taka wynika z faktu, że są województwa,które posiadają ponad tysiąc obiektów.Przeanalizowaliśmy wiele rozwiązań i wybraliśmy opcję z dodaniem zera
(np. DPC018 -> DPC0018). Zmiana ta nie wpływa na dotychczasowe osiągnięcia aktywatorów i łowców.Aktywator jadący na aktywację będzie mógł podawać oznaczenie pomijając zera i tak zamiast DPC0018 będzie można podawać DPC18.
Sposób podawania oznaczenia będzie indywidualną decyzją aktywatora.
W logu oznaczenie podaje się w pełnej formie (np. DPC0018).

Koleżanki i Koledzy

Aktualnie pracujemy nad bazą danych. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia uda nam się przekazać ją w wasze ręce. Lista obiektów będzie sukcesywnie uzupełniana.


Zespół Programu Dyplomowego
Robert SQ7RF Koordynator Programu
Wojtek SP2ALT Administrator
Jurek SP8BBK Manager Bazy Danych