Pałace i Dwory w Polsce

program dyplomowy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Dwory i Pałace SP

Witamy na stronie programu dyplomowego "Pałace i Dwory w Polsce"


Koleżanki i Koledzy

INFO DLA WSZYSTKICH AKTYWATORÓW
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy zmiany w regulaminach programów dyplomowych:
GRODY SP, AMXX oraz PAŁACE i DWORY SP. Polegają one na ujednoliceniu nazw plików ADIF przesyłanych do managerów poszczególnych programów. Obowiązującym formatem nazwy pliku jest: oznaczenie obiektu oznaczenie pga_znak_p RRRRMMDD NP: GRD002 ZS01_sq8jcb_p 20151030 Wprowadzone zmiany ułatwią pracę managerom programów dyplomowych. Dziękujemy za zrozumienie oraz stosowanie wprowadzonych zasad.


Zespół Programu Dyplomowego
Robert SQ7RF Koordynator Programu
Jurek SP8BBK Manager Bazy Danych


KOLEŻANKI I KOLEDZY

Aktualnie kończymy pracę nad bazą danych. W drodze konsultacji postanowiliśmy zmienić oznaczenia dodając jedno zero.Konieczność taka wynika z faktu, że są województwa,które posiadają ponad tysiąc obiektów.Przeanalizowaliśmy wiele rozwiązań i wybraliśmy opcję z dodaniem zera
(np. DPC018 -> DPC0018). Zmiana ta nie wpływa na dotychczasowe osiągnięcia aktywatorów i łowców.Aktywator jadący na aktywację będzie mógł podawać oznaczenie pomijając zera i tak zamiast DPC0018 będzie można podawać DPC18.
Sposób podawania oznaczenia będzie indywidualną decyzją aktywatora.
W logu oznaczenie podaje się w pełnej formie (np. DPC0018).

Koleżanki i Koledzy

Aktualnie pracujemy nad bazą danych. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia uda nam się przekazać ją w wasze ręce. Lista obiektów będzie sukcesywnie uzupełniana.


Zespół Programu Dyplomowego
Robert SQ7RF Koordynator Programu
Wojtek SP2ALT Administrator
Jurek SP8BBK Manager Bazy Danych